Սեյրան Պայքարի Քոչարյան

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ամսաթիվ, տարեթիվ, ծննդավայր

22. 07. 1965 թ.  ՀՀ

Կրթություն

1982-1989 թթ. – ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

1985-1987 թթ. – ԵՊՀ հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ

2004-2005 թթ. – Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի անգլերենի ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն

1983-1985 թթ. -Ծառայություն ԽՍՀՄ բանակում՝ ԳԴՀ, պահեստազորի սպա

1989-1994 թթ. – ԵՊԲՀ գիտահետազոտական կենտրոն, մաթմոդելավորող-ծրագրավորող

1995-1998 թթ. – ԵՊԲՀ գիտահետազոտական կենտրոնի փոխտնօրեն

1995-2008 թթ. –ԵՊԲՀ քրոնոկենսաբանության և քրոնոախտաբանության գիտական լաբորատորիայի վարիչ

1998-2005 թթ. – ԵՊԲՀ բժշկական և կենսաբանական ֆիզիկայի, ինֆորմատիկայի և բժշկական սարքավորումների

ամբիոնի նախ ասիստենտ, ապա դոցենտ

1998-2000 թթ.- ԵՊԲՀ վարչական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

2002-2004 թթ.- ԵՊԲՀ գրանտային ծրագրերի համակարգման կենտրոնի տնօրեն

2004 թ.- ԵՊԲՀ գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն

2004 թ. – ԵՊԲՀ գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի պաշտոնակատար

2004-2006 թթ.- ԵՊԲՀ ռեկտորի խորհրդական

2006-2008 թթ. – ԵՊԲՀ գիտակազմակերպչական մասի ղեկավար

2008-2011 թթ. – ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե,

Գիտական քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ,

ԳՊԿ աշխատակազմի քարտուղարության պետ

2011 թ.- ԵՊԲՀ գրանտային ծրագրերի համակարգման բաժնի պետ

2012 թ.- ԵՊԲՀ գիտական գործունեության համակարգման բաժնի պետ

2013 թ. առ այսօր – ԵՊԲՀ գիտության վարչության պետ

Գիտական գործունեություն

2000 թ. -կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

2002 թ.- դոցենտ

1992-2014 թթ. – ՀՀ պետական բյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորմամբ գիտական թեմայի ղեկավար, գիտաշխատող

Հեղինակ է 44 գիտական հոդվածների, բժշկական ինֆորմատիկայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկների: 2001 թ.

ստացել է 1 գյուտի արտոնագիր: