Կ.Պոլսի Ս. Հակոբ հիվանդանոց. հիվանդասենյակում թուրք զինվորներ են, իսկ նրանց շուրջ հայ բժիշկներ են: