«Հայաստանի մանկական ասոցիացիա» բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը նվիրատվություն իրականացրեց ՀՀ զինված ուժերին