Պարգևատրվել են «Միաձուլված սուր 2016» զորավարժության հայ մասնակիցները