Կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովն ամփոփել է կատարած աշխատանքները