Տարեցտարի հոսպիտալի բուժանձնակազմը ձգտում է արհեստավարժության…