«ԻՄԵԴՍ» շարժական դաշտային հոսպիտալը առաջին անգամ գնահատվեց ՕԿՀ շրջանակում