Յուրաքանչյուր հայորդու սրբազան պարտքն է ծառայել հայրենիքին…