Սանհրահանգիչների արհեստավարժությունից և մասնագիտական որակներից է էապես կախված ճիշտ բուժօգնության կազմակերպումը