Բուժծառայողի օրվա առթիվ պարգևատրվել են մի խումբ բուժծառայողներ