Ռազմաբժշկական ծառայությունը համալրվել է նոր բուժսարքավորումներով և բժշկական պարագաներով