Զինված ուժերի շարքերը համալրվեցին պրոֆեսիոնալ սանհրահանգիչներով