Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի

05.01

– Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ:

– Մեզ և ձեզ մեծ ավետիս…